16. април 2011.

O VIĐENjU HRISTA
Hoćeš li da vidiš Gospoda Isusa Hrista? Dođi i vidi! (Jn 1,46), kaže Njegov 
apostol.

Gospod Isus Hristos je dao obećanje da će biti sa Svojim učenicima do svršetka vijeka (Mt 28,20). On je - sa njima; u svetom Jevanđelju i tajnama Crkve. 
Njega nema za one koji ne veruju u Jevanđelje: oni ga ne vide, budući da su oslepljeni neverovanjem.

Hoćeš li da čuješ Hrista? On ti govori Jevanđeljem. Nemoj zanemariti Njegov spasiteljski glas: udalji se od grehovnog života, i pažljivo slušaj Jevanđelje 
Hristovo, koje je - život večni.

Hoćeš li da ti se javi Hristos? On ćete naučiti kako to da dobiješ. Ko ima 
zapovijesti Moje i drži ih, to je onaj koji Me ljubi; a koji Mene ljubi, toga će ljubiti Otac Moj; i Ja ću ga ljubiti i javiću mu se sam (Jn 14,21).

Ti si usinovljen Bogu, kroz tajnu svetog krštenja, ti si stupio u najtešnje 
jedinstvo sa Bogom, kroz tajnu svetog pričešća; sačuvaj usinovljenje, sačuvaj jedinstvo. Čistotu i obnovljenje koje ti je donelo sveto krštenje oživljavaj pokajanjem, a zajednicu sa Bogom čuvaj živeći po Jevanđelju i što je moguće 
češće se pričešćujući svetim Hristovim tajnama. Ostanite u Meni, i Ja ću u vama 
(Jn 15,4), rekao je Gospod. Ako zapovijesti Moje održite, ostaćete u ljubavi Mojoj (Jn 15, 10). Koji jede Moje tijelo i pije Moju krv u Meni prebiva i Ja u njemu (Jn 6, 56).

Čuvaj se uobrazilje koja ti može stvoriti predstavu da vidiš Gospoda Isusa 
Hrista, da ga možeš opipati, obuhvatiti. To je - prazna igra naduvene, gorde 
taštine! To je - pogubna samoobmana! Ispunjavaj zapovesti Gospodnje - i 
na čudan način videćeš Gospoda u sebi, u svojim osobinama. Tako je video Gospoda u sebi sveti apostol Pavle: njemu je bilo potrebno to viđenje radi 
hrišćana; oni koji ga nisu imali nazivali su ga nedostižnim stanjem, koje je 
potrebno hrišćanima.

Ako ti živiš grehovnim životom, udovoljavaš svojim strastima, i ujedno misliš 
da voliš Gospoda Isusa Hrista, onda te Njegov bliski prijatelj, koji je ležao na Njegovim grudima u vreme Tajne večere, izobličava u samoobmani. On kaže: 
Onaj koji govori: Poznao sam ga, a zapovijesti njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema; A koji drži riječ njegovu, zaista je u njemu ljubav Božija dostigla savršenstvo (1 Jn 2,45).

Ako ispunjavaš svoju grehovnu volju i time narušavaš jevanđelske zapovesti: Gospod Isus Hristos će te ubrojati među one koji ga ne ljube. Ko mene ne ljubi, govori On, riječi moje ne drži (Jn 14,24).

Nemoj da pojuriš bez rasuđivanja, ne ispitavši savesno svoje haljine, u starim, smrdljivim dronjcima u brak sa Sinom Božijim, u sjedinjenje sa Njim, iako si i 
ti pozvan u taj brak, u koji je pozvan svaki hrišćanin. Postoje takve sluge tog Gospodara doma, koje će ti svezati ruke i noge, i baciće te u najkrajnju tamu, daleko od Boga (Mt 22, 11-13).

Sluge u čiju se vlast predaje drski, pokajanjem neočišćeni, nahranjen taštinom 
i visokoumljem, tražilac ljubavi i ostalih uzvišenih duhovnih stanja - jesu 
demoni, odbačeni anđeli. Tama najkrajnja - to je slepilo ljudskog duha, 
strasno, telesno stanje. Greh i pali duhovi vladaju u čoveku koji se nalazi u 
tom stanju. On je lišen moralne slobode: njegove ruke i noge su vezane. 
Vezivanje ruku i nogu označava gubitak sposobnosti za bogougodni život i 
duhovno napredovanje. U tom stanju nalaze se svi samoobmanuti. Iz tog 
bednog stanja, čovek izlazi tako što saznaje svoju zabludu, odbacuje je i stupa 
na spasonosno poprište pokajanja.

Težak je izlazak iz samoobmane. Na vratima stoji straža; vrata su zaključana glomaznim snažnim katancima i rezama. Katanci i reze - gordost 
samoobmanutih, koja je duboko skrivena u srcu, njihova sujeta, koja je 
početni razlog njihove delatnosti, licemerje i lukavstvo, kojima se prikriva 
gordost i sujeta, kojima se oni oblače u masku dobronamernosti, smirenja, 
svetosti. Nerazorivi pečat - smatranje delovanja samoobmane za blagodatno delovanje.

Može li onaj koji se nalazi u samoobmani, u oblasti laži i obmana, biti onaj koji ispunjava zapovesti Hristove, koje su istina od Istine - Hrista? Onaj koji 
simpatiše laž, koji se naslađuje lažju, koji prihvata laž, koji se u duhu sjedinio 
sa lažju, može li saosećati sa istinom? Ne! On je mrzi, postaje njen 
izbezumljeni neprijatelj i progonitelj.

Kakvo će biti vaše stanje, nesrećni maštari, koji mislite za sebe da ste proveli zemaljski život u Božijem zagrljaju, kada vas pogode Spasiteljeve reči: Nikad 
vas nisam znao; idite od mene vi koji činite bezakonje (Mt7,23).

Istinski moj prijatelju u Gospodu! Idi ka Gospodu Isusu Hristu, približavaj mu 
se putem jevanđelskih zapovesti; upoznaj ga kroz njih, njihovim 
ispunjavanjem pokazuj i dokazuj svoju Ljubav ka Gospodu Isusu. On će ti se 
sam objaviti, objaviće ti se u dan i čas koji je poznat jedino Njemu. Zajedno sa 
tom objavom, izliće u tvoje srce neiskazanu ljubav prema Sebi. Božanska 
ljubav - ne bilo šta drugo, što lično pripada palom čoveku: ona je - dar Svetog 
Duha (Rim 5,5), koji šalje jedino Bog u sasude koji su očišćeni pokajanjem, u sasude smirenja i celomudrenosti.

Poveri sebe Gospodu, a ne sebi: to je daleko pouzdanije. On je - tvoj Sazdatelj. Kada si se ti podvrgao najgorem padu, On je radi tebe primio čovečansku 
prirodu, predao je Sebe na kaznu radi tebe, za tebe je prolio krv Svoju, tebi je objavio Svoje Božanstvo - šta On još neće učiniti za tebe? Pripremi se za 
Njegove darove očišćenjem sebe: to je tvoj posao. Amin.


Слика
Слика