07. март 2012.

Слава Тебе, показавшему нам Свет...

Слава Тебје показавшему нам свјет, слава во Вишњи Богу, и на Земљи мир, в человјецјех благовољеније.
Хвалим Тја, благословим Тја, клањајемтисја, славословим Тја, благодарим Тја, великија ради слави Твојеја.
Господи Царју Небесниј, Боже Оче Всеершитељу, Господи Сине Јединородниј, Исусе Христе и Свјатиј Душе.
Господи Боже Агнче Божиј, Сине Отеч, вземљај грјех мира помилуј нас, вземљај грехи мира, прими молитву нашу.
Сједјај одеснују Оца, помилуј нас, јако Ти јеси Једин Свјат, Ти јеси Једин Господ, Исус Христос, во славу Бога Оца. Амин.
на всјак ден благословљу Тја и восхваљу Имја Твоје во вјеки и во вјек вјека.
Сподоби Господи в ден сеј без грјех сохранитисја нам, Благословен јеси Господи Боже Отец наших.
И хваљно и прослављен имја Твоје во вјеки амин. Буди Господи милост Твоја на нас, јакоже уповлахом на Тја.
Благословен јеси Господи, научи мја оправданијем Твојим. (3 пута)
Господи, Прибјежишче бил јеси нам в род и род, аз рјех: Господи помилуј мја, исцјели душу моју, јако согреших Тебје.
Господи к Тебје прибегох, научи мја творити вољу Твоју, јако Ти јеси Бог мој, јако у Тебје источник живота.
Бо свјетје Твојем узрим свјет. Пробави милост Твоју вједушчим Тја.
Свјати Боже, Свјати Крјепки, Свјати Бесмертни, помилуј нас. (3 пута)
Слава Оцу и Сину и Свјатоме Духу, и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
Свјати Бесмертни, помилуј нас. 
Свјати Боже, Свјати Крјепки, Свјати Бесмертни, помилуј нас.