11. април 2011.

S L A V A R I C A

Molitvama svetih otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože našpomiluj nasAmin.
Care nebeskiUtešiteljuDuše istinikoji si svuda i sveispunjavašRiznico dobara i Davaoče životadođi i useli se unasi očisti nas od svake nečistote i spasiBlagiduše naše.
Sveti Božesveti Krepkisveti Besmrtnipomiluj nas (tri puta)
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhui sada i uvek i u vekovevekovaAmin.
Presveta Trojicepomiluj nasGospodeočisti grehe naše;Vladaruoprosti bezakonja našaSvetiposeti i isceli nemoćinašeimena Tvoga radi.
Gospodepomiluj (tri puta).
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhui sada i uvek i u vekovevekovaAmin.
Oče naš koji si na nebesima,da se sveti ime Tvoje,da dođe carstvo Tvoje,da bude volja Tvoja i nazemlji kao na nebu;hleb naš nasušni daj nam danas;i oprosti nam dugove našekao što i mi opraštamodužnicima svojim;i ne uvedi nas u iskušenje,no izbavi nas od zla.
Verujem u jednog Boga, Oca,Svedržitelja, Tvorca neba i zemljei svega vidljivog i nevidljivog.I u jednog Gospoda Isusa Hrista,Sina Božjeg, Jedinorodnog,od Oca rođenog pre svih vekova;Svetlost od Svetlosti,Boga istinitog od Boga istinitog,rođenog, ne stvorenog,jednosušnog sa Ocem,kroz koga je sve postalo;Koji je radi nas ljudi i našegaspasenja sišao s nebesa,i ovaplotio se od Duha Svetogai Marije Djeve i postao čovek;i Koji je raspet za nas u vremePontija Pilata, i stradao ibio pogreben; I Koji je Vaskrsaou treći dan po Pismu; I Koji seuzneo na nebesa i sedi s desnestrane Oca; I Koji će opet doćisa slavom, da sudi živima i mrtvima,njegovom Carstvu neće biti kraja.I u Duha Svetog, Gospoda, životvornog,Koji od Oca ishodi, Koji se saOcem i Sinom zajedno poštuje izajedno slavi, Koji je govorio krozproroke. U jednu, svetu, sabornu iapostolsku Crkvu. Ispovedam jednokrštenje za oproštenje grehova.Čekam vaskrsenje mrtvih.I život budućeg veka. Amin.
Va slavu i čest!Prva reč: Da se setimo tvrde Slave česne i nebesne, koja može da nam pomogne: Za imena Gospoda Boga, Svete Živonačalne, Jednosušne i nerazdelne Trojice: Oca i Sina i Svetoga Duha; da se Gospodu Bogu, Svetoj Živonačalnoj Trojici, smerno poklonimo i zamolimo:Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)
Druga reč:
 Sve za tvrde Slave nebeske: Blagoga Hrista i Časnoga Krsta, - Blagoga Hrista kome se molimo i Časnoga Krsta kojim se krstimo; da se Blagome Hristu i Časnome Krstu smerno poklonimo i zamolimo: Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Vas slavu i čest!)
Treća reč:
 Najskorije rekosmo za Blagoga Hrista i Časnoga Krsta, a ovo da reknemo za dva dana odabrana: Svete Petke i Svete Nedelje - Svete Petke, Raspeća Hristovoga i Nedelje Vaskrsenja Njegovoga; da se Svetoj Petki i Nedelji smerno poklonimo i zamolimo: Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)
Četvrta reč:
 Za imena Gospoda Boga i tvrde Slave nebeske: svetih slavnih Proroka, koji prorekoše dolazak Spasitelja našega: Svetog Preteče i Krstitelja Jovana, kuma Božijeg; sveta četiri velika proroka: Isaije, Jeremije, Jezekilja i Danila; svetih slavnih apostola Hristovih, koji nauku Njegovu propovedaše; propovedaše i nama u amanet ostaviše i sveta četiri velika Jevanđelista Hristova: Mateja, Marka, Luku i Jovana, koji sveta Jevanđelja napisaše i nama za spasenje ostaviše; da se njima smerno molimo i poklonimo:Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)
Peta reč:
  Sve za tvrde Slave nebeske i svete Nebeske SileBestelesnih: Sv. anđela i arhanđela, šestokrilih Serafima i mnogookih Heruvima, služitelja prestola Božija mišeceju visokuju, svetih sedam velikih arhanđela: Mihaila, Gavrila, Urila, Salatila, Rafaila, Varahila i Jegudila, koji svemirom - vaseljenom kao munje kruže i Gospoda Boga Tvorca svoga služe; da se bestelesnim Silama smerno poklonimo i zamolimo:Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)
Šesta reč:
 Najskorije pomenusmo svete Nebeske sile bestelesne, a ovo reknemo za velike vaseljenske učitelje i svetitelje: Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, Svetog Nikolaja Čudotvorca, Atanasija i Kirila patrijarhe aleksandrijske; Svetog apostola, prvomučenika i arhiđakona Stefana, Svetog velikomučenika Georgija Pobedonosca, Dimitrija Mirotočca, Teodora Tirona i TeodoraStratilata; Svete tristotine i osamnaest bogonosnih otaca naših, koji u Nikeji Sabor sabraše, bezumnoga Arija osudiše, veru u Svetu Trojicu utvrdiše, Pravoslavlje uzdigoše i mi im po veri verovasmo sada i uvek; - svetoga mučenika Kneza Lazara i novog mučenika Đorđa Kratovca, koga Turci u Sofiji u ognju sagoreše, ali mu veru u Hrista ne pokolebaše; svetih srpskih matera naših: Svete Petke Paraskeve, Ane - Anastasije, Jelene, Evgenije, Jefimije i Angeline majke Krušedolske; da se Gospodu Bogu i velikim svetiteljima, velikomučenicima i prepodobnim materama srpskim smerno poklonimo i zamolimo:Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)
Sedma reč:
 Za imena Gospoda Boga i tvrde Slave nebeske i svetih čudotvoraca i iscelitelja: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Sampsona i Diomida, Talaleja i Trifona, koji zlato i srebro ostaviše, vodu pregaziše i Gospoda Tvorca svoga delima pravednim proslaviše; da se i njima smerno poklonimo i zamolimo:Va slavu i čest! (svi odgovaraju: Va slavu i čest!)
Osma reč:
 Svi volimo i Gospoda Blagoga molimo za svete i tvrde Slave nebeske koja može da svima pomogne i sviju slavnih hrišćanskih imena, koje pravoslavni hrišćani slave od Istoka do Zapada i od Severa do Juga, koje ne možemo pobrojati, ali se možemo Bogu moliti i njima pokloniti; za hleb i desnu ruku, koja nas hrani i od zla brani; desna nam ruka ne malaksala Bogu se moleći i dobro čineći; njiva nas naša ne izdala: rodom rodila i plodom plodila; da Bog oprosti sagrešenja naša koja mi Njemu učinismo uredno u crkvu ne dolazeći, grehe ne ispovedajući i nedostojno se pričešćujući; što u postu premrsili; na putu putujući, u bolesti bolujući; što se o prazniku ogrešismo; u zrelu žitu i suvu senu, a imeno u Nedeljicu - nebesku Caricu.Na mnogaja ljeta domu i domaćinu i svemu narodu njegovu! Na mnogaja ljeta svoj braći i sestrama, koji ovde biše, Bogu se moliše i lepu slavu podigoše! Na mnogaja ljeta svemu narodu srpskome!  Amin.  (svi pevaju: Mnogaja ljeta
).