30. март 2011.

MOLITVENO PRAVILO PREPODOBNOG SERAFIMA SAROVSKOG


KRATKO MOLITVENO PRAVILO PREPODOBNOG SERAFIMA SAROVSKOG
Ustavši od sna, neka svaki Hrišćanin stane pred svete ikone i pročita ove molitve:

1. Molitvu Gospodnju ("Oče naš") - tri puta;
Oče naš, Koji si na Nebesima, da se sveti Ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na Nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje Carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

2. Molitvu Bogorodici ("Bogorodice Djevo") - tri puta.
Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Marija! Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Amin.


3. Simvol Vere - jednom.
Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca Neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jednorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova, Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog (a) nestvorenog, Jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;
Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s Nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;
I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
I Koje se vazneo na Nebesa i sedi s desne strane Oca;
I Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i Carstvu Njegovome neće biti kraja.
I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornoga, Koji od Oca ishodi, Koji se zajedno sa Ocem i Sinom obožava i slavi, Koji je govorio kroz Proroke.
U Jednu, Svetu, Sabornu i Apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno Krštenje za otpuštenje grehova.
Čekam vaskrsenje mrtvih.
I život budućega veka. Amin.

Izvršivši ovo pravilo, neka se zanima poslom na koji je postavljen ili prizvan. A dok radi u kući ili putuje, gde god da se nalazi, neka tiho izgovara Isusovu molitvu:

"Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog!" ili Gospode Isuse Hriste, Sine i Logose (Slovo) Božiji, Bogorodice radi, pomiluj me!".

Ako je, pak, okružen ljudima, neka, baveći se svojim poslom, samo umom govori: "Gospode, pomiluj!".

Pre ručka neka izvrši gore opisano jutarnje pravilo.

Posle ručka, obavljajući svoj redovni posao, neka tiho izgovara:

"Presveta Bogorodice, spasi me grešnoga!" ili "Bogorodice Djevo...".

I neka tako nastavi do samog počinka.

Odlazeći na spavanje, neka opet očita gore ukazano pravilo, ograđujući se krsnim znakom, tiho ili samo umno izgovarajući "Isusovu molitvu" dok ne zaspi.

Držeći se toga pravila moguće je dostići meru hrišćanskog savršenstva, jer su naznačene tri molitve - temelj Hrišćanstva: prvu nam je dao sam Gospod, i ona je obrazac sviju molitava; drugu je doneo sa Neba Arhangeo Gavrilo, kao pozdrav Prečistoj Djevi Mariji, Majci Gospodnjoj; Simvol Vere sadrži u sebi ukratko sve spasonosne dogmate Pravoslavne hrišćanske vere.

Pored ovog molitvenog pravila, Sveti Serafim svakome je savetovao i čudotvornu molitvu " Bogorodice Djevo" - da svaki dan pažljivo pročita odjednom sto i pedeset puta. Svako ko je po savetu Oca Serafima držao ovo pravilo, ostao mu je zahvalan čitavog života.

Po smrti Sv. Serafima pronađena je u njegovoj keliji sveska sa opisima čuda koja su se događala onima što su se držali ovoga pravila.