13. април 2012.

Епископ тимочки МЕЛЕНТИЈЕ ПРАВИЛНИК - ПОМОЋНА БОГОСЛУЖБЕНА КЊИГА О ЧАСОВИМА


Под именом Часова разумева се такво богослужење, које се врши између јутрење и Св. Литургије. Ово богослужење састоји се из псалмова, тропара, кондака и молитава.
Часова има тројаких:
1. Царски Часови, који се врше само у очи великих Христових празника: Рождества Христова, Богојављења, и Велики Петак.
2. Великопосни, који се читају у велики пост, а и у друге посте.
Разлика између једних и других, обележена је у самим богослужбеним књигама, на своме месту, и
3. Посведневни, који се читају у обичне (дакле не у посне) дане, као и на празнике, кад се због каквог случаја не служи Св. Литургија (Св. Јована Златоуста или Василија Великог).
У овој књизи изложиће се вршење Часова у обичне и празничне дане (под 3).
Часови су: први, трећи, шести и девети. Први час у обичне (а и посне) дане свагда се врши одмах после јутрење, дакле не одваја се од ње. Но на Царским Часовима обично се здружава са трећим, шестим и деветим, те се њиме и почињу Часови.
Девети час у обичне дане врши се пред, вечерњом, пред вече. Но у посне дане чита се одмах после шестог часа.


Вршење Часова у обичне и празничне дане

Трећи Час

Свештеник ушавши у Св. Олтар, пољуби Св. Престо, узме епитрахиљ, благослови га, целива, метне на се, а за тим гласно говори: Благословен Бог наш всегда ниње и присно и во вјеки и вјеков[1].
Певачи: Амин.
Чтец: Слава Тебје Боже наш, Слава Тебје.
Царју небесни Утјешитељу душе истини...
Свјати Боже, свјати крјепки, свјати бесмертни, помилуј нас (трипут).
Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње и присно и во вјеки вјеков, амин.
Пресвјатаја Тројице помилуј нас...
Господи помилуј (трипут).
Слава Отцу... и ниње и присно... Отче наш...
Свештеник: Јако Твоје јест царство и сила и слава...
Певачи: Амин.
Чтец: Господи помилуј (12 пути) Слава... и ниње...
Придите поклонимсја, цареви нашему Богу (трипут).
Затим чита ове псалме:
Услиши Господи правду моју (16 пс.).
К Тебје Господи воздвигох душу моју (24 пс.) и
Помилуј мја Боже, по велицјеј милости Твојеј (50. пс.)
Слава... и ниње... Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебје Боже (трипут).
Господи помилуј (трипут). Слава... и одмах чита тропар празника[2]. И ниње - Богородичан: Богородице Ти јеси лоза истинаја... Господ Бог благословен, благословен Господ ден дне...
Затим: Трисвјатоје... Пресвјатаја Троице... Отче наш...
Свештеник: Јако Твоје јест царство...
Певачи: Амин.
Чтец пева кондак празника или свеца, који се тога дана празнује. Ако је само један кондак онда се он на свима часовима чита или пева. Но, ако има два кондака, или у дане предпразновања или попразновања падне свети, који има бдење, тада кондаке певају наизменце тј. први кондак пред - попразновању пева се на првом и шестом часу, а други кондак (светоме) на трећем и деветом часу.
Ну, ако у недељу падне предпразновање и велики свети, тада се кондак воскресни пева на свима часовима, а кондаци попразновања и светога наизменце. Исто то важи ако би седмичних дана за време предпразновања пала два свеца (кондак попразновања на свима часовима а кондаци светима наизменце).
По прочитању кондака чтец говори: Господи помилуј (40 пута) а затим чита молитву: Иже на всјакоје времја и на всјаки час... Госоди помилуј (три пута); Слава... и ниње... Честњејшују херувим и славњејшју, без сравненија серафим, без истљенија Бога Слова рождшују, сушчују Богородицу Тја величајем.
Именем Господним благослови отче.
Свештеник: Молитвами свјатих отец наших Господе Исусе Христе Боже наш помилуј нас.
Певачи: Амин.
Настојатељ или чтец чита молитву: Владико Боже отче Вседржитељу...
Чим се прочита ова молитва одмах се наставља читање часа шестог.


Час шести

Чтец: Придите поклонимсја цареви нашему Богу (три пута) и чита псалам 53: Боже во имја Твоје спасимја... псалам 54: Внуши Боже молитву моју... и псалам 90: Живи в помошчи Вишњаго... Слава... и ниње алилуја, алилуја, алилуја слава Тебје Боже (трипут). Господи помилуј (три пута) Слава... а затим пева се тропар - тропари, ако их више има, исто онако, и оним редом како је и речено на трећем часу.
На и ниње - Богородичан: Јако не имами дерзновенија за премногија грјехи нашја...
Скоро да предварјат ни шчедроти Твоја Господи...
Трисвјатоје... Пресвјатаја Троице... Отче наш...
Свештеник: Јако Твоје јест царство...
Певачи: Амин, после чега одмах певају кондак светога (по Минеју), који се тога дана празнује. (Ну што је речено на кондацима на трећем часу, то исто важи и за шести час).
Пошто се отпева кондак чтец чита: Господи помилуј (40 пута) и молитву: Иже на всјакоје времја... Господи помилуј (три пута), Слава - и ниње Честњејшују херувим...
Свештеник: Молитвами свјатих отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас.
Певачи: Амин.
Настојатељ или чтец чита молитву: Боже и Господи сил, и всеја твари Содјетељу...
Чим се очита ова молитва, наставља се читање Изобразителних.


Изобразителна

Овом речју означава се такво Богослужење, које се свагда врши с Часовима уједно, и то у обичне и празничне дане свагда после шестога часа.
Оно је двојако: скраћено и продужно. Скраћено опет дели се на двоје: Изобразително, које се врши у обичне и Изобразително, које се врши у посне дане. Разлика међу њима обележена је у Малом и Великом Часловцу. Овде се неће ни излагати скраћено Изобразително, јер како се оно врши у обичне дане, изложено је у Часловцу по реду. А како се врши уз пост изложиће се у своје време у нарочитој књизи.
Овом приликом изложиће се дакле продужно Изобразително, које се врши у празничне дане, кад се по ма каквом случају не може служити Св. Литургија.[3]
Дакле, оно у неку руку замењује Св. Литургију[4] а и сам почетак њен - псалми - ушао је у састав Св. Литургије.


Пуно или продужно Изобразително
- врши се овако:
Чим настојатељ доврши молитву шестог часа: Боже и Господи сил... свештеник стојећи у Олтару пред Св. Престолом, говори велику јектенију: Миром Господу помолимсја[5], коју завршава узгласом: Јако подобајет Тебје свјакаја слава чест и поклоненије, Отцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње...

Певачи: Амин а затим одмах певају[6] псалам (Изобразителни): Благослови душе моја Господа, благословен јеси Господи... Дакле цео псалам певају певачи на обема певницама наизменце тј. први стих (од тачке до тачке) певају певачи за десном, други - за левом.
Затим певачи за десном певницом Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње и... Благослови душе моја Господа и всја внутрењаја моја, имја свјатоје Јего. Благословен јеси Господи...
Свештеник говори малу јектенију: Паки и паки... коју завршава узгласом: Јако Твоја держава...
Певачи: Амин.
За овим певачи за десном певницом почињу певати: Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу, Хвали душе моја Господа. Возхваљу Господа в животје мојем, поју Богу мојему дондеже јесам.
За левом - Ненадјејтесја на књази и на сини человјеческија, в них же њест спасенија... и даље се пева цео тај псалам[7], тако на изменце, по стиховима, кога певачи за десном певницом закљују стихом: Во царитсја Господ во вјек Бог твој Сионе в род и род.
Певачи за левом певницом: и ниње и присно и во вјеки вјеков - Амин.
Јединородни Сине и Слове Божји бесмертен си...
Свештеник говори малу јектенију: Паки и паки... коју завршава узгласом: Јако благ и человјекољубец Бог јеси...
Певачи: Амин, затим одмах певају: Блажена. Узимају се кад на 6 (од блажени милостиви... ) и то у празничне дане, иначе на 4 (од блажени миротворци... ). Стихире уз Блажена, узимају се обично из Октоиха и Минеја, или Пентикостара, ако он влада.
Чим се доврши певање последње стихире[8] на и ниње свештеник се окрене Царским Дверима, повуче завесу и говори гласно: Премудрост.
Чтец: к Коринтјаном втораго посланија, свјатаго апостола Павла - чтеније.
Свештеник - вонмем.
Чтец чита Апостол дана, или свецу, који се празнује. Но обично се чита зачало 182.
Свештеник узевши кадионицу, кади Св. Престо, Олтар, изиђе на Северне Двери пред Царске, те с места кади по обичају. Враћа се у Олтар на Јужне Двери.
Кад Чтец доврши читање Апостола, свештеник отвори Царске Двери и говори гласно.
Премудрост прости услиши свјатаго Јевангелија - Мир всвјем (којом приликом благосиља народ).
Певачи: И духови твојему. (црквењак намести налоњу на праг Царских Двери).
Свештеник узевши Св. Јеванђеље са Св. Престола стави на налоњу отвори и гласно говори:
От Матеја (или кога буде) Свјатаго Јевангелија - чтеније.
Певачи: Слава Тебје Господи, слава Тебје.
Свештеник - вонмем, и чита Јеванђеље дана или празника. Но обично се чита од Матеја зачало 43 или од Јована зачало 23[9].
Прочитавши Јеванђеље целива га, склопи и остави на Св. Престо, а затим одмах затвори Царске Двери, но завесу не навлачи.
Певачи поново певају: Слава Тебје Господи, Слава Тебје.
Свештеник говори сугубу јектенију: Рцем вси от всеја души и от всего помишленија нашего рцем.
Певачи: Господи помилуј. (једанпут)
Сврштеник даље продужава ову јектенију, коју заврши узгласом: Јако милостив и человјекољубец Бог јеси...
Певачи - Амин.
Чтец чита: Помјани нас Господи, јегда придеши во царстви Твојем.
Лик небесни појет Тја... и даље.
Слава: Лик свјатих Ангел и Архангел...
Настојатељ: и ниње и присно и во вјеки вјеков и чита Символ вере: Вјерују во јединаго Бога Отца...
Чтец: Ослаби, остави, прости Боже прегрјешенија наша...
Свештеник говори: просителну јектенију: Исполним молитву нашу Господеви.
Певачи: Господи помилуј.
Свештеник: Заступи, спаси, помилуј и сохрани нас Боже Твојеју благодатију.
Певачи: Господи помилуј.
Свештеник: Дне всего совершена, свјата мирна и безгрјешна у Господа просим.
Певачи: Подај Господи.
Свештеник даље говори ову јектенију, коју заврши узгласом: Јако Бог милости и шчедрот и человјекољубија јеси и Тебје славу возсилајем...
Певачи: Амин.
Чтец чита молитву Господњу: Отче наш иже јеси на небесјех...
Свештеник: Јако Твоје јест царство...
Певачи: Амин.
Чтец чита или певачи певају кондаке (и то ове и овим редом):
1. Ако је празник Рождества Христова, Богојављења, Преображења и Крстова - дне, онда се чита само кондак тога празника и ништа више.
2. Ну, ако је пао у недељу који други празник, Господски или Богородичан, онда се чита кондак воскресан, слава и ниње - празника.
3. У друге дане - кондак храма - ако је храм посвећен Христову или Богородичну празнику.
4. Ако је предпразновање или попразновање, па се деси тада и велики свети, онда прво кондак светоме, слава и ниње - празника.
5. Ако није ни Господски празник, нити празник великог светог, онда се чита прво кондак Преображења[10] затим кондак дана и кондак храма; Слава Со свјатими; и ниње - Престателство.
6. Ако је храм Господњи онда: кондак храма, затим кондак дана и светога по Минеју. Слава - со свјатими; и ниње престателство[11].
Затим Чтец чита: Господи помилуј (12 пута), а настојатељ молитву: Всесвјатаја Троице, јединосушчнаја державо...
За овим: Буди имја Господне, благословено от ниње и до вјека (три пута).
Чтец: Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње... и чита цео псалам: Благословљу Господа на всјакоје времја...
Потом свештеник говори: Премудрост.
Певачи певају: Достојно јест јако во истину, блажити тја Богородицу...
Кад певачи доврше певање, свештеник отвори двери и окренувши се Св. Престолу говори:
Пресвјатаја Богородице спаси нас.
Чтец: Честњејшују херувим...
Свештеник: Слава Тебје Христе Боже, упованије наше Слава Тебје.
Чтец: Слава - и ниње - Господи помилуј (три пута) отче благослови.
Свештеник с прага Царских Двери говори мали отпуст[12] (часовски - види Правилник књ. прва стр. 6.
НАПОМЕНЕ:
Сада се завеса не отвара.
Ако је недеља или други који празник. Ну, ако има два тропара (односно два празника) онда одмах после алилуја - чита се тропар првоме празнику. Затим Слава - тропар другом празнику.
Начин вршења овог продужног Изобразителна није до сада изложен у Србији написмено, али се, у неким деловима уобичајио код нас, а нарочито при манастирима, а у Русији врши се још пуније, што ћемо писмено то и изложити.
У русији Св. Литургија назива се ,,Обједња,, а ,,Изобразително,, пуно, а не како је изложено у Часловцу назива се ,,Обједница,, - Устав Богослуженија - Никољскога стр. 355.
Објасненије Устава Богослуженија В. Михаиловскаго стр. 33.
Где нема довољно певача, може се овај псалам читати до Славе но Слава са завршетком: Благослови душе моја Господа. . . . и остало треба непремјено певати.
Мали Часловац стр. 133.
За време певања њеног свештеник обуче одежду - фелон.
Чим Обједници - Москва 1902. год. стр.138.
Чим Обједници стр. 123.
Мали Часловац стр. 139. и даље. Типик чл. 52. стр. 383. Устав Богослуженија К. Никољскаго стр. 358.
Руководство к изученију Церковнаго Устава, В. Михаиловскаго стр. 30.

КАНОН РАСПЕЋУ ГОСПОДЊЕМ (Плач Пресвете Богородице) - глас 6.


Песма 1. Прешавши воду као суво и египатско избегавши зло, Израиљац клицаше: Певајмо Избавитељу и Богу нашему!


Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби.


(У даљем тексту где стоји напомена Припев, понавља се овај горе наведен)


Видевши на крсту распетог Сина и Господа, Дјева пречиста ридаше горко - и са другим женама за Сином својим нарицаше.


Припев


Видим те љубљено и мило чедо моје, видим те распета на крсту. О тешко мени Сине мој, тешко болном срцу моме!


- Утеши ме Сине и Боже мој!


Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. (У даљем тексту Слава...)


Својом вољом Сине и Творче мој ти смрт љуту поднесе на крсту. Авај мени мајци твојој жалосној авај мени крај крста неутешној!


- Погледај на мене и на љубљеног ученика својега!


И сада и увек и у све векове, амин. (У даљем тексту И сада...)


Кроз плач проговори Пречиста: Лишена сам наде моје, радости и весеља! Лишена сам Сина мог и Господа!


- Тешко мени срца болна и рањена!


Песма 3. Нема светога као што си ти, Господе Боже наш, који си укрепио верне твоје, Добри, и утврдио нас на камену исповедања Твога.


Припев


Страха ради јудејска Петар се скри и тебе, Христе остави; и сви други ученици твоји побегоше и тебе страдалника оставише.


- Исусе Сине мој распети!


Припев


О чудесног ли рождества твог Сине мој! О, страшне ли тајне богорождества твога Господе! Какве сам се милости удостојила када сам те родила!


И рождеством твојим над свима узвисила!


- А сад се на крсту утроба моја с тобом распела!


Слава...


Као да те гледам чедо моје, к'о младенца на рукама својим, којим сам те одњихала! - А гле сада мене жалосне и уцвељене!


И сада...


Светлост моја слатка и сва нада моја и живот мој угаси се данас:


Бог мој умире на крсту!


- Срце моје свиснуће од бола Сине мој!


Песма 4. Христос је моја сила, Бог и Господ, чесна Црква богодолично пева кличући, од чистога разума у Господу празнујући.


Припев


О, незалазно и неугасиво сунце моје! О, превечни Боже и Творче свих твари, Господе!


- Зар Ти смрт окуси и смрт крсну претрпи?!


Припев


Дјева неискусобрачна завапи честитом Јосифу: Похитај к Пилату и измоли од њега - Са крста тело Учитеља твојега!


Слава...


Збуни се Јосиф праведни видевши Пречисту како сузе лије горке и плачући приступи Пилату и завапи гласом


- Дај ми тело Бога мојега!


И сада...


Материнско срце моје кида се од бола када тебе, чедо, видим распета.


- На крсту те ранише и обнажише и славу божанску смрћу засенише.


Песма 5. Озари божанском светлошћу својом, душе оних који ти се с љубављу моле, Благи, молим ти се, да би знали тебе, Реч Божију, Истинитог Бога који избавља од мрака греховнога.


Припев


Тело твоје пречисто Јосиф и Никодим с крста скидоше, и сузним те очима целиваше и миром помазаше - И као Бога опојаше.


Припев


Примивши тело твоје у наручје своје материнско, Дјева пречиста заплака горко: Љубљени Сине мој што ме остави у претешком болу и жалости?


- И кроз сузе горке она те љубљаше.


Слава...


Једина нада моја и живот мој једини ти јеси, Сине и Боже мој!


Једина светлост очију мојих Владико! Шта ће робиња твоја Господе?


Шта ће мајка без тебе? - Сине мој, чедо моје љубљено!


И сада...


Срце моје жалосно и болесно уздише за тобом, поругано, измучено чедо моје! О, обнажено и рањаво тело моје! О, усамљени Исусе!


- Ево лежиш мирисима помазан, мртви Сине мој!


Песма 6. Гледајући море живота, узбуркано буром искушења, тихоме пристаништу твоме притекох и вапијем ти: изведи из пропасти живот мој, Многомилостиви.


Припев


Ти који мртве васкрсаваш, Исусе Сине мој, сам лежиш мртав, човекољупче!


Ти који све држиш моћном руком својом, сада лежиш без даха крај гроба!


Ох, бар да умрем с тобом! - Да не гледа тебе мајка мртвога!


Припев


О, преблаги Боже, и премилостиви Господе! Где зађе сунце славе твоје?


Где ишчезе красота лица твојега? Тешко мени мајци твојој!


- Зар да тебе таквог гледам Сине и Боже мој?!


Слава...


Зар ни једну реч нећеш казати слушкињи својој, Слове Божији!


Зар се нећеш смиловати мајци рођеној? Погледај на ме, Сине мој!


Реч утехе даруј владико! - Зар да тебе мајка несрећна мртвог целива?!


И сада...


Глас твој слатки и осмех твој благи нећу више чути и видети!


Нећу више дивно лице твоје гледати! - Зашло си ми сунце моје заувек,


Сине мој!


Кондак глас 8. Прославимо Исуса, распетога нас ради, као што га Мајка Божија прослави! Видевши га на крсту, Дјева завапи: иако распеће подносиш, Исусе, ти јеси Син и Бог мој!


Песма 7. Анђео учини те пећ даде росу светим младићима, а заповест Божија палећи Халдејце убеди мучитеља да узвикне: благословен си, Боже отаца наших.


Припев


Архангел Гаврил, благовесник Божији, назва тебе Сином, Царем и Богом


и укрепи надом срце моје. А шта видим сада, светлости моја слатка, Исусе?


- Тебе, Сине, нага и мртвога!


Припев


О, Сине и Слове Божији, чуј вапај мој и глас мој: не остављај мајку жалосну, мене сироту! Поведи и мене да увек будем с тобом, Владико!


- Не могу без тебе живети, Сине мој!


Слава...


С мироносицама покрај гроба твога Дјева тихо плакаше док тебе, Христе, у гроб не спустише. А када те у гроб хладни полжише, тада мајка за тобом нарицаше:


- Куда идеш, Сине мој, а мене остављаш?!


И Сада...


Болом сломљења и измучена мајка твоја ридаше и жене мироносице призиваше: ходите да оплачемо Сина мог!


Ходите и мени немоћној помозите!


- Јер гле светлост слатка моја и Учитељ ваш - гробу се предаје.


Песма 8. Хвалимо, Благословимо, поклањајмо се Господу, певајући и превозносећи у све векове.


Светима си из пламена росу извео, и жртву праведникову водом спалио, јер све што хоћеш, Христе, чиниш. Тебе величамо кроз векове.


Припев


Видевши Дјеву скрхану болом над телом јединца свог, Јосиф горко заплака и зарида:


О, како ћу те сахранити Боже мој? Како ћу те у гроб положити?


- А каквом ли плаштаницом пречисто тело твоје обвити?!


Припев


Божански лик твој чудесни превазиђе ум наш, Господе! Јер ти одржаваш сву твар, Исусе!


Зато теби са страхом Јосиф и Никодим приступише и тебе на рукама својим понесоше и у гроб положише


- И тебе, Бога, сахранише!


Благословимо Оца и Сина и Светога Духа Бога.


Тебе који мртве заповешћу подижеш Господе, тебе у гроб хладни полажу, Сине! О, зар може гроб овај ништавни држати тебе Сведржитеља, Господа и Бога мојега? - Не могу тајну ову разумети!


И сада...


Од гроба твога, Сине, не устаје мајка твоја, и плач мој до смрти не престаје!


Јер не може мајка твоја без тебе! Ко ће ме разделити од Сина мог?


Ко ли од Бога мог одвојити? - Ево идем и ја за тобом Владико!


Песма 9. Људима је немогуће Бога видети, на њега не смеју ни чинови анђелски гледати; но кроз тебе, свечиста, јави се људима Слово оваплоћено. Њега величајући, са небеским војскама тебе блаженом зовемо.


Припев


Радост више неће коснути срце моје, Сине мој! Јер ти у гроб зађе, радости моја! Ах, неће тебе мајка самога оставити! Неће се од тебе одвојити!


- Него ћу крај тебе умрети и с тобом се сахранити!


Припев


Исцели ране моје, Господе! Ублажи бол мој и тугу, чедо моје! Зна мајка твоја да све можеш учинити, Владико! О, свемоћни Сине Божији! Ти за нас пострада вољно и у гроб леже, Исусе!


- Васкрсни из мртвих Боже мој!


Слава...


О како се скри од тебе, мајко моја, бездна милости!


О, како љуто страдаш због мене! Чуј глас мој тајни у срцу свом:


Нећу те оставити жалосну, Богородице!


За спас рода Адамова ја пострадах данас, - али ћу к'о Бог васкрснути


и тебе узвеличати!


И сада...


Појем милосрђе твоје, о човекољупче!


И клањам се Богатству милости твоје, Владико!


Ти смрт крсну поднесе за нас да род наш од смрти избавиш.


- Васкрсни у слави, Спасе наш, и помилуј нас!